Właściwość terytorialna

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że do spraw o egzekucję z nieruchomości położonych na terenie Jaworzna wyłącznie właściwi są komornicy Sądowi działający przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie.